Bilim Kurulu

ÜNVANI ADI SOYADI KURUM BÖLÜM
Prof. Dr. Adil Denizli Hacettepe
Üniversitesi
Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Prof. Dr. Arzu Ersöz Eskişehir Teknik
Üniversitesi
Fen Fakültesi / Kimya Bölümü /Biyokimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. Deniz Aktaş
Uygun
Adnan Menderes
Üniversitesi
Fen Fakültesi / Kimya Bölümü / Biyokimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. Hakan Ayhan Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi / Kimya Bölümü
Prof. Dr. Handan Yavuz
Alagöz
Hacettepe
Üniversitesi
Fen Fakültesi / Kimya Bölümü / Biyokimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. Hülya Ayar
Kayalı
Dokuz Eylül
Üniversitesi
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi
Prof. Dr. Kadir Yurdakoç Dokuz Eylül
Üniversitesi
FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Lokman Uzun Hacettepe
Üniversitesi
Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Prof. Dr.Mustafa Kocakulak İzmir Demokrasi ÜniversitesiMühendislik Fakültesi / Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Nalan Tüzmen Dokuz Eylül
Üniversitesi
FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Necati Beşirli Uludağ
Üniversitesi
Fen Fakültesi / Kimya Bölümü
Prof. Dr. Oktay Arslan Balıkesir
Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. Sinan Akgöl Ege Üniversitesi Fen Fakültesi / Biyokimya Bölümü
Prof. Dr. Zübeyde Baysal  Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi / Kimya Bölümü
Doç. Dr. Bilgen Osman Uludağ
Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Doç. Dr. Deniz Türkmen Hacettepe
Üniversitesi
Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Doç. Dr. Gözde Baydemir
Peşint
Adana Bilim ve
Teknoloji
Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Doç. Dr. Işık Perçin Hacettepe
Üniversitesi
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Murat Uygun Adnan Menderes
Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı
Doç. Dr. Müge Andaç
Özdil
Hacettepe
Üniversitesi
Fen Fakültesi / Kimya Bölümü
Doç. Dr. Nilay Bereli Hacettepe
Üniversitesi
Fen Fakültesi / Kimya Bölümü
Doç. Dr. M. Emin Çorman Sinop
Üniversitesi
Fen Fakültesi / Kimya Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yılmaz Abant İzzet
Baysal Üniversitesi
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojisi
Dr.Öğr. Üyesi Süleyman Aşır Yakın Doğu
Üniversitesi
Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Dr. Ali DERZSHAMSHIR  Hacettepe
Üniversitesi
Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Dr. Aykut Arif Topçu Aksaray
Üniversitesi
Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Dr. Canan Armutçu Hacettepe
Üniversitesi
Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Dr. Duygu Çimen Hacettepe
Üniversitesi
Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Dr. Emel Tamahkar Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği
Dr. Erdoğan Özgür Aksaray
Üniversitesi
 
Dr. Ilgım Göktürk Hacettepe
Üniversitesi
 
Dr. İlker Koç Hacettepe
Üniversitesi
 
Dr.
Kevser Kuşat Ol

Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz
Kurumu

Destek Hizmetleri ve Bilgi Yönetimi Başkan Yardımcılığı
Dr. Koray Şarkaya Düzce
Üniversitesi
 

Dr. Koray EyisonSağlık Bilimleri Üniversitesi
Dr. Monireh
BAKHSHPOUR 
Hacettepe
Üniversitesi
Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Dr. Neslihan İdil Hacettepe
Üniversitesi
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Dr. Öznur Gökay Saka Hacettepe
Üniversitesi
 
Dr. Sevgi Aslıyüce
Çoban
Hacettepe
Üniversitesi
Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Dr. Yeşeren Saylan Hacettepe
Üniversitesi
Fen Fakültesi Kimya Bölümü